S560 Super Modern

B V + G

 

Slider

S560 Super Modernซีรีย์สะกดตา โดยผลิตภัณฑ์ซีรีย์นี้ ได้ใช้ลูกไม้จากประเทศฝรั่งเศส เติมเต็มการตัดเย็บ และยิ่งเพิมรสนิยม ศิลปะอันละเอียดอ่อนลงบนผืนผ้า ทำให้ความงามของผู้หญิงเพิ่มสู่ระดับสูงสุด

S560 BV + G