S420 Super Control Classic series

B. V. G.

 

Slider

S420 Super control

มนต์สะกดแห่งการควบคุมไขมัน เราออกแบบให้เหมาะกับการเคลื่อนไหว โดยใช้เส้นใย Roica ซึ่งเป็นเส้นใยวิทยาศาสตร์ ที่มีความละเอียดและความยืดหยุ่นสูง 420 DEN ถือว่าเป็นวัสดุเส้นใยที่ดีที่สุด ในวงการชุดปรับสรีระ ทำให้สวมใส่สบายกระชับอยู่ตัว และรักษาลายเส้นให้สวยงาม ถักทอแบบ 3 มิติ รูป 6 เหลี่ยม ขณะสวมใส่จะช่วยให้มีแรงพยุงกระจายเท่ากันทั่วทั้งผืนผ้า ช่วยปรับรูปร่างให้ได้สัดส่วนที่สวยงามและสุขภาพดี

S420  B + W + G

S420 B + V + G

S560 B + V + G

S560 B + V + G

S560 B + V + G

S618 B + ฺB + G