S280 Super Energy

B.W.G

 

Slider

S280 Super Energy

เป็นผลิตภัณฑ์ถักทอด้วยเส้นใยให้พลังงาน นวัตกรรมใหม่ล่าสุด โดยใช้หลักการทางเคมีภาพทางการ “ปรับสภาพไขมัน” ไม่เพียงแต่ยึดหลักสรีระและสภาพผิวของสาวตะวันออกแล้ว แต่ยังเน้นถึงสภาพภูมิอากาศในทวีปเอเชียอีกด้วย จึงเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสาวเอเชียมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ชุดปรับสรีระ

S280 B + W + G