ซักบราตัวโปรด ให้ถูกวิธี

ซักชุดชั้นในตัวโปรดถูกวิธี ช่วยยืดอายุการใช้งานและที่สำคัญยังคงรูปทรงที่สวยด้วย

ซักมือ

  1. เปิดน้ำเบาๆ ให้น้ำไหลผ่านเสื้อชั้นใน เพื่อป้องกันไม่ให้บราเสียทรง
  2. บีบฟองน้ำเบาๆ เพื่อไล่น้ำออก แค่นั้นก็พอแล้ว

ซักเครื่อง

  1. เอาบราใส่ถุงถนอมผ้า โดยเรียงต่อให้ ไม่ให้บราเสียทรง
  2. เก็บสายของบราให้เรียบร้อย
  3. นำเข้าเครื่องปั่นในโหมดถนอมผ้า

ตากชุดชั้นในให้ถูกต้อง

  1. ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ หรือวางเรียงบนตะแกรง ไม่ใช้ไม้หนีบ หนีบกลางชุดชั้นใน
  2. ตากในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแดดจัด เพราะมีผลต่อสีของเสื้อในรวมถึงเนื้อผ้า และเส้นใยที่เสื่อมคุณภาพได้เร็วขึ้น